Preventie Ongewenste Intimiteiten

Onze kaderleden (Bestuursleden, Groepsleiding of overige vrijwilligers) die staan ingeschreven bij Jong Nederland Landelijk zijn allen in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en hebben de gedragscode ondertekent. Jong Nederland Bennebroek hecht veel waarde aan het voorkomen van ongewenste intimiteiten. Bij vermoeden van ongewenste intimiteiten kan er contact worden opgenomen met de bestuursleden die zijn aangewezen als vertrouwenspersoon (Jobert Lommerse: 023-5846203/06-21511611, Carla Wessels: 023-5251485/06-12663069 of Philip van Rijn: 06-43213907)

http://www.jongnederland.nl/informatie/veiligheid/intimiteiten

© 2017 Jong Nederland Bennebroek. All Rights Reserved.