Clubgebouw ''De Spelonk''

Clubgebouw ‘De Spelonk’ fungeert sinds 1969 als thuisbasis voor Stichting Jong Nederland Bennebroek. Na het eerst met andere verenigingen te delen is Jong Nederland Bennebroek thans de enige gebruiker. Adres: Clubgebouw De Spelonk, Schoollaan 98A, 2121 GJ Bennebroek.

In 2007 is het bestaande clubgebouw volledig gerenoveerd. Tevens is op het bestaande gebouw een volledig nieuwe etage gezet ten behoeve van extra speel- en opslagruimte. Door deze aanpassing behoefde geen groot onderhoud gepleegd te worden aan het oude platte dak en kon aan alle regelgeving voldaan worden.
De financiering van de opbouw is mede mogelijk gemaakt door het VSB fonds, Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton, het binnen- en buitenlands nodenfonds en een investeringssubsidie van Gemeente Bennebroek. Ook heeft Jong Nederland bijdragen ontvangen van sponsors en particulieren. Met inzet van vele vrijwilligers uit o.a. de bouwsector is de renovatie en nieuwbouw van het clubgebouw gerealiseerd.

Clubgebouw huren?

Stichting Jong Nederland Bennebroek is NIET bevoegd om het gebouw De Spelonk te verhuren aan derden voor feesten en commerciële activiteiten.

Voor stichtingen, verenigingen en non-profit organisaties zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van het gebouw en de bijbehorende faciliteiten. De accommodatie kan beschikbaar worden gesteld voor bijvoorbeeld het geven van workshops & cursussen, het houden van vergaderingen en andere niet overlast veroorzakende activiteiten.

Voor mogelijkheden kunt u contact opnemen met Philip van Rijn (06-43213907).

© 2017 Jong Nederland Bennebroek. All Rights Reserved.